Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Działalność charytatywna na rzecz dzieci niepełnosprawnych. Pomoc materialna, wyrównywanie szans. Pomoc dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych: zakup pomocy dydaktycznych, podręczników, laptopów. Pomoc w rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych - turnusy rehabilitacyjne, sprzęt do integracji sensorycznej, zapewnienie opieki fizjoterapeutów. Szkolenie rodziców. Zbieranie środków i przekazywanie ich na leczenie, rehabilitację, dożywianie dzieci z ubogich rodzin. Zyskiwanie sponsorów do zakupu środków higienicznych i pielęgnacyjnych niezbędnych do opieki nad dziećmi obłożnie chorym. Zyskiwanie sponsorów na zakup odzieży zimowej dla ubogich dzieci. Organizowanie festynów adwentowych w celu zyskania środków na paczki żywnościowe. Zakup książek do biblioterapii pomagających w terapii psychologicznej. Wyposażenie Sali Doświadczania Świata. Organizowanie koncertów muzycznych połączonych z licytacją na rzecz dzieci niepełnosprawnych. Z uzyskanych środków stworzenie Sali Integracji Sensorycznej. Wydawanie książek związanych z dzieckiem niepełnosprawnym, nagranie płyty z bajkami. Wspomaganie działań dydaktyczno- wychowawczych. Znalezienie sponsorów wspomagających zabezpieczenie dzieci w sprzęt komputerowy. Zakup

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000070411
  • e-mail: piataszek@wp.pl
  • Telefon: 552722468
  • Adres: UL. WYBICKIEGO 32, 82-200 MALBORK