Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Organizowanie integracyjnej imprezy choinkowo-noworocznej w Teatrze Wielkim we współpracy z administracja publiczną dla dzieci biednych i niepełnosprawnych z Łodzi i województwa łódzkiego. Od swoich początków Stowarzyszenie służyło pomocą i wsparciem ubogim i niepełnosprawnym dzieciom z województwa łódzkiego. Realizując swoja misję Komitet Dziecka działa w oparciu o wolontariuszy, którymi zwykle są uczniowie łódzkich szkół wszystkich szczebli wraz z ich opiekunami. Dba w ten sposób o rozwój wrażliwości młodzieży na potrzeby drugiego człowieka, a jednocześnie otacza szczególna opieką dzieci potrzebujące pomocy edukacyjnej, finansowej lub materialnej. Zwracamy sie do osób prywatnych i instytucji z prośbą lub wnioskujemy o wsparcie przedsięwzięć dotyczących: współorganizacji imprezy choinkowo-noworocznej, która organizujemy corocznie w grudniu przed wigilia Bożego Narodzenia oraz ufundowania słodyczy do paczek, soczków i pączków dla dzieci zaproszonych na imprezę choinkowo-noworoczną. Wyrażamy również gotowość do przyjęcia w formie darów pojedynczych sztuk lub kolekcji ubrań, koszulek akcesoriów szkolnych\(zeszytów, długopisów, ołówków, kredek, farb) sprzętu sportowego ( piłek, zestawów do kometki, skakanek itp.), które można przekazać lub zakupić na potrzeby naszych podopiecznych.

Dane naszego OPP: