Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Cel szczegółowy, na który przeznaczasz swój 1%:

ZSS

Nasza strona www: wodna.edu.pl

ZSS
Dziękujemy!

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Wspieranie działalności oświatowej, wychowawczej i opiekuńczej. 2 . Wspieranie działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu. 3 . Wspieranie działalności instytucji szkolnych i szkolno-wychowawczych. 4 . Różnych form kształcenia młodzieży. 5 . Przystosowanie dożycia społecznego. 6 . Inicjatyw zmierzających do poprawy warunków dydaktyczno- naukowych i wychowawczych instytucji szkolnych i szkolno- wychowawczych.

Dane naszego OPP: