Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Cele statutowe funkcji: a. Tworzenie rozwiązań gwarantujących jak najpełniejszą i rzeczywistą integrację osób niepełnosprawnych z resztą społeczeństwa i umożliwiających racjonalne i efektywne rozwiązanie problemów wynikających z niepełnosprawności, b. Aktywne propagowanie problemów osób niepełnosprawnych wśród reszty społeczeństwa, c. Konsolidacja organizacji grup pojedynczych osób niepełnosprawnych wokół wspólnych celów i inicjatyw, d. Rozbudzanie poprzez działania sportowe własnej aktywności osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych, e. Inicjowanie i wspieranie współpracy z innymi kręgami społecznymi, f. Integracja społeczna i zdrowotna niepełnosprawnych i pełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem działań sportowych, g. Objęcie swoją działalnością jak największy krąg osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych, h. Wspieranie uzdolnionej sportowo młodzieży, w szczególności wywodzącej się z terenów wiejskich i małych miasteczek, i. Aktywne propagowanie sportu wśród osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych, j. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych oraz pełnosprawnych, w szczególności zamieszkałych na terenach dotkniętych bezrobociem, k. Pomoc osobom poszkodowanym w różnego rodzaju wypadkach.

Dane naszego OPP: