Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Cele statutowe Fundacji: - Wspieranie edukacji i wychowania dzieci i młodzieży poprzez zabawę ze szczególnym uwzględnieniem niepełnosprawnych, - Stworzenia miejsca krajowych i międzynarodowych spotkań w zakresie edukacji i rozrywki dzieci i młodzieży, - Zintegrowanie głównych aspektów kształcenia wiedzy, umiejętności i rozwoju osobowego dzieci i młodzieży na wszystkich szczeblach edukacji, - Wspieranie wszelkich inicjatyw, zmierzających do upowszechnienia i rozwijania terapii poprzez sport wśród osób niepełnosprawnych, - Propagowanie postaw i działań sprzyjających rozwojowi i promocji sportów zwłaszcza wśród osób niepełnosprawnych, • Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz integracji niepełnosprawnych, - Integrowanie środowisk osób niepełnosprawnych i osób w pełni zdrowych poprzez zawody i turnieje sportowe i rekreacyjne, • Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i materialne osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują podobne działania......................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ...............................

Dane naszego OPP: