Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI JEST UDZIELANIE POMOCY LEKARZOM I LEKARZOM DENTYSTOM - CZŁONKOM OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W GDAŃSKU, KTÓRZY NIE WYKONUJĄ JUŻ ZAWODU I ZNAJDUJĄ SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ RODZINNEJ I MATERIALNEJ. POMOC TA PRZYZNAWANA JEST W FORMIE ZAPOMÓG NAJCZĘŚCIEJ BEZZWROTNYCH NA POKRYCIE KOSZTÓW LECZENIA, REHABILITACJI CZY ZAKUPU LEKÓW LUB ZAOPATRZENIA ORTOPEDYCZNEGO DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH. WARUNKIEM UZYSKANIA POMOCY JEST ZŁOŻENIE WNIOSKU I POZYTYWNA WERYFIKACJA OPISANYCH W NIM OKOLICZNOŚCI. ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZYWANE SĄ NA RACHUNEK WNIOSKODAWCY, KTÓRY ZOBOWIĄZUJE SIĘ JE PRZEZNACZYĆ NA CEL WSKAZANY W UCHWALE ZARZĄDU PRZYZNAJĄCEJ ZAPOMOGĘ.

Dane naszego OPP: