Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Fundacji jest wspieranie i rozwijanie szeroko rozumianej działalności edukacyjnej, odpowiadającej potrzebom życia społecznego, poprze m.in.: 1 . tworzenie oferty edukacyjnej jak najlepiej odpowiadającej wymogom współczesnych czasów; 2 . kształtowanie wśród młodzieży postaw otwartych na świat; 3 . promowanie wielokulturowości i tolerancji; 4 . tworzenie młodym ludziom z krajów byłego Związku Radzieckiego możliwości kształcenia się w Polsce; 5 . wspieranie działań ułatwiających niepełnosprawnym kształcenie się i uczestniczenie w życiu społecznym; 6 . popularyzowanie osiągnięć myśli oświatowej i naukowej; 7 . przybliżanie dorobku kultury narodowej i regionalnej; 8 . krzewienie form aktywnego wypoczynku i kultury fizycznej.

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000069788
  • www: www.gfo.pl
  • e-mail: gfo@gfo.pl
  • Telefon: 583058060
  • Adres: UL. OSIEK 11/12, 80-842 GDAŃSK