Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem działalności 0dnku Żywności jest przeciwdziałanie problemom głodu i niedożywienia oraz marnotrawstwu żywności poprzez pozyskiwanie bezpłatnej żywności i jej rozdział wśród potrzebujących w oparciu o podmioty prowadzące działalność charytatywno-opiekuńczą. Realizujemy swoją misję we współpracy z organizacjami, instytucjami i placówkami dobroczynnymi, bez względu na ich orientację polityczną i religijną. Gromadzimy i rozdzielamy dary w formie pełnowartościowej żywności, od wszelkich podmiotów gospodarczych (producentów, handlowców) z zachowaniem aktualnie obowiązujących przepisów prawa, wymogów higieny i norm sanitarno-epidemiologicznych.

Dane naszego OPP: