Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

- szkolenie członków i przygotowywanie ich do egzaminów - przygotowywanie młodzieży do Turnieju Wiedzy Pożarniczej - przygotowanie młodzieży do Zawodów Sportowo- Pożarniczych - organizacja I Gminnego Zlotu Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych - utrzymanie sprzętu w stałej gotowości bojowej - modernizacja pomieszczenia zarządu i części bojowej - uczestnictwo w Obchodach Świąt Państwowych i Kościelnych jak również w pracach na rzecz organizacji i lokalnej społeczności Ochotnicza straż pożarna w Malcu w roku sprawozdawczym uczestniczyła uczestniczyła dziewiętnaście razy w akcjach ratowniczych. były to akcje z usuwaniem miejscowych zagrożeń. W ramach działań prewencyjnych

Dane naszego OPP: