Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

-Zakup odczynników diagnostycznych potrzebnych w leczeniu pacjentów, -Pomoc personelowi medycznemu Kliniki Hematologii w poszerzaniu wiedzy z zakresu chorób krwi, -Niesienie pomocy i wspieranie chorych na białaczki poprzez refundację zakupu lekarstw, dojazdów, rehabilitacji, -Polepszenie wyposażenia Kliniki Hematologii Akademii Medycznej w Łodzi w niezbędny sprzęt i urządzenia lecznicze tj. termostat Stuart SBH 200 D/ 3 z trzema blokami grzewczymi, pipety automatyczne Eppendorf typ Research Plus i szkiełka mikroskopowe, -Poprawa warunków hospitalizacji pacjentów w Klinice Hematologii i Poradni Hematologicznej.

Dane naszego OPP: