Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

popularyzacja metody leczenia ludzi poprzez transplantację serca, - udzielanie pomocy osobom niepełnosprawnym, ludziom po przeszczepie serca, - wspieranie kardiochirurgicznych ośrodków transplantacyjnych, - prowadzenie działalności rehabilitacyjnej, sportowej i turystycznej, - wspomaganie badań naukowych dotyczących przeszczepu serca, - promowanie zdrowego trybu życia, - prowadzenie działalności popularyzatorskiej, publicystycznej i informacyjnej, - organizowanie zjazdów, sympozjów, szkoleń i spotkań naukowych, - współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi

Dane naszego OPP: