Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane - Prowadzenie nieodpłatnych zajęć edukacyjnych w ramach Klubowego Centrum Aktywności Dzieci i Młodzieży "Dziewiętnastka" takich jak: komputerowe, logorytmiczne, plastyczne, koło gier logicznych, z piłkami eduball "Sprawne ręce i coś więcej", dziennikarskie, ekologiczno- przyrodnicze oraz teatralne umożliwiających rozwój zainteresowań i uzdolnień, oraz podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności wśród dzieci i młodzieży. Wszystkie zajęcia Klubowego Centrum odbywały się na terenie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 7 we Wrocławiu, gdzie były zapewnione odpowiednie warunki do realizacji tego typu działalności - lokalowe jak i kadrowe. Zajęcia realizowane były w trakcie roku szkolnego , od poniedziałku do piątku w wymiarze 24 godziny tygodniowo.

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000069226
  • e-mail: sps19@onet.pl
  • Adres: UL. KOSZYKARSKA 2/4, 54-134 WROCŁAW