Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celami i zadaniami OSP są: 1 ) prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z PSP, organami samorządowymi i innymi podmiotami 2 ) udział w akcjach ratowniczych przeprowadzonych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznychzwiązanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń 3 ) informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi 4 ) upowszechnianie, w szczególności wśród członków,kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno- oświatowej 5 ) wykonywanie zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej 6 ) działania na rzecz ochrony środowiska

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000069084
  • e-mail: osp.wilamowice@wp.pl
  • Telefon: 338457180
  • Adres: UL. J.III SOBIESKIEGO 4, 43-330 WILAMOWICE