Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

94 , 12 , Z, ZAKŁADANIE, WSPIERANIE LUB DOFINANSOWANIE DZIAŁALNOSCI KÓŁ ZAINTERESOWAN, KLUBÓW, DZIAŁAJACYCH W OBSZARZE NAUKI, SZKOLNICTWA WYZSZEGO, EDUKACJI, OSWIATY I WYCHOWANIA (DZIAŁALNOSC ORGANIZACJI PROFESJONALNYCH\) 94 , 12 , Z, ORGANIZOWANIE LUB DOFINANSOWANIE WYJAZDÓW UCZNIÓW I STUDENTÓW NA SEMINARIA, KONFERENCJE I ZJAZDY NAUKOWE, SZKOLENIA, KURSY, OLIMPIADY KRAJOWE I ZAGRANICZNE, MAJACE NA CELU EDUKACJE I ROZWÓJ TALENTÓW (DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI PROFESJONALNEJ\) 94 , 12 , Z, PROMOWANIE UZDOLNIONYCH UCZNIÓW I STUDENTÓW, NIESIENIE IM POMOCY W DOSKONALENIU UMIEJETNOSCI I ZDOBYWANIU WIEDZY W RÓZNYCH DZIEDZINACH POPRZEZ UDZIELANIE FACHOWEJ POMOCY MERYTORYCZNEJ ORAZ MATERIALNEJ (DZIAŁALNOSC ORGANIZACJI PROFESJONALNEJ\) 88 , 99 , B, PRZYZNAWANIE STYPENDIÓW \(NAGRÓD RZECZOWYCH\) DLA WYBITNYCH STUDENTÓW ORAZ WYRÓZNIAJACYCH SIE UCZNIÓW I STUDENTÓW (POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA\)

Dane naszego OPP: