Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest rozwój społeczeństwa obywatelskiego ze szczególnym uwzględnieniem miasta Lublińca i regionu śląskiego, inicjowanie i wspieranie aktywności społecznej mieszkańców, zwiększanie udziału organizacji pozarządowych w rozwiązywaniu problemów lokalnych, promocja zdrowego stylu życia i przeciwdziałanie patologiom społecznym oraz rozwijanie i propagowanie inicjatyw mających na celu ochronę, pielęgnowanie i upowszechnianie dziedzictwa historyczno 0374 kulturowego regionu śląskiego ze szczególnym uwzględnieniem miasta Lublińca. Dla realizacji tego celu Stowarzyszenie organizuje i prowadzi działania pomocowe, edukacyjne, oświatowe i w obszarze kultury, kierując się zasadami równoprawności, szacunku i tolerancji.

Dane naszego OPP: