Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Wielopłaszczyznowa integracja osób niepełnosprawnych i starszych, między innymi poprzez organizowanie działalności kulturalnej, rekreacyjno turystycznej, sportowej i oświatowej. Tworzenie warunków do rehabilitacji zdrowotnej osób niepełnosprawnych. Organizowanie aktywności wokół ważnych społecznie zagadnień związanych miedzy innymi z integracją, ochroną środowiska, przeciwdziałaniu patologią społecznym. Współpraca i współdziałanie z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi na rzecz wspierania osób niepełnosprawnych. Tworzenie warunków aktywnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych i starszych w życiu społecznym, gospodarczym, kulturalnym, sportowym i oświatowym.

Dane naszego OPP: