Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

KLU0011 JEST ORGANIZACJĄ POWOŁANĄ W CELU: 1 . ROZWIJANIA KULTURY MOTORYZACYJNEJ I ROWEROWEJ WŚRÓD SPOŁECZEŃSTWA A W SZCZEGÓLNOŚCI PODNO 0374 SZENIA BEZPIECZEŃSTWA NA DROGACH, 2 . POPULARYZOWANIA TURYSTYKI ROWEROWEJ I MOTORY - ZACYJNEJ ORAZ SPORTU MOTOROWEGO I ROWEROWEGO WŚRÓD SPOŁECZEŃSTWA, 3 . UPRAWNIANIA TURYSTYKI MOTOROWEJ I ROWEROWEJ ORAZ WYCZYNOWEGO SPORTU MOTOROWEGO I ROWEROWEGO ORAZ ORGANIZACJI ŻYCIA TOWARZYSKIEGO, 4 . PROWADZENIA SZKOLENIA W ZAKRESIE PODNOSZENIA POZIOMU SPORTU MOTOROWEGO I ROWEROWEGO ORAZ UMIEJĘTNOŚCI UŻTKOWNKÓW POJAZDÓW MECHANICZNYCH.

Dane naszego OPP: