Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Cel szczegółowy, na który przeznaczasz swój 1%:

Cele statutowe

Cele statutowe Fundacji NON LICET:
- wsparcie dla osób doświadczających przemocy
- pomoc dla dzieci krzywdzonych i ich opiekunów
- wsparcie w kryzysie
- poradnictwo
- bezpłatna pomoc psychologiczna, terapeutyczna i prawna
- warsztaty profilaktyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych
- szkolenia dla profesjonalistów pracujących z dziećmi

Nasza strona www: www.nonlicet.pl

Cele statutowe
Dziękujemy!

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Wszechstronna pomoc osobom pozostającym w sytuacji kryzysowej w tym osobom doświadczającym przemocy w rodzinie. 2 . Podejmowanie działań na rzecz wielokierunkowego rozwoju dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych. 3 . Pomoc merytoryczna i doradztwo we wszystkich dziedzinach dotyczących osób pozostających w kryzysie. 4 . Wszechstronna pomoc we wszystkich dziedzinach dotyczących osób pozostających w sytuacji adaptacyjnej w tym repatriantów, cudzoziemców, uchodźców, mniejszości narodowych. 5 . Informowanie opinii publicznej o problemach związanych z sytuacją kryzysową w tym przemocy w rodzinach, dysfunkcją i adaptacją oraz tworzenie klimatu społecznego, sprzyjającego podejmowaniu działań na rzecz tych rodzin. 6 . 0źukacja społeczna w tym edukacja grup zawodowych w zakresie problemów związanych z sytuacją kryzysową, dysfunkcją i adaptacją.

Dane naszego OPP: