Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Dalsza kontynuacja działań Towarzystwa w celu dalszego rozwoju kultury, twórczości literackiej i publicystycznej na terenie swego działania. Zwracamy szczególna uwagę na podtrzymywanie tradycji narodowej i patriotyzmu w formach wydawniczych i koncertowych. W tym celu publikujemy utwory o wymienionych treściach w wydawanym roczniku "Aspekty". W roku 1016 wydaliśmy 13 numer rocznika, zwierający teksty autorów miejscowych w rozdziałach: poezja, proza, sztuka, publicystyka, wspomnienia, wydarzenia, rekreacja. Ponadto wydaliśmy tomik poezji (E. Kozak\) pt; "Stacje czasu". działalności koncertowej - zorganizowana została biesiada literacka pt: "Słowa i Pieśni" z recitalem poezji śpiewanej i jak też pieśni ludowej. Zaprezentowaliśmy spektakl Teatru Wyobraźni pt; "Za kwartę gorzaliny" w-g prozy Wacława Żmudzkiego. W działalności konkursowej przeprowadziliśmy coroczny konkurs literacko- publicystyczny: "O łabędzie pióro", gdzie nagrodziliśmy, w dziedzinie poezji 2 osoby i w dziedzinie publicystka regionalna 1 osobę. W realizacji "Roku Sienkiewiczowskiego" przeprowadziliśmy konkurs- quiz pt. "Sienkiewicz i Trylogia". Nagrodzonych zostało 3 osoby. W działalności społecznej członkowie 0c064L - odbywają spotkania autorskie i prelekcje, jak również korespondują z miejscowymi publikatorami krzewiąc wartości humanistyczne, patriotyczne i tradycji regionalnych.

Dane naszego OPP: