Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

CELEM STOWARZYSZENIA JEST REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ, EDUKACJI, REHABILITACJI, KULTURY W TYM M.IN. 1 .UDZIELANIE WSPARCIA OSOBOM MAJĄCYM POWAŻNE TRUDNOŚCI W ŻYCIU CODZIENNYM, WYMAGAJĄCYM POMOCY I OPIEKI NIEZBĘDNEJ DO ŻYCIA W ŚRODOWISKU RODZINNYM I SPOŁECZNYM, KTÓREJ SAME TE OSOBY ANI ICH RODZINY NIE MOGĄ ZAPEWNIĆ WYKORZYSTUJĄC WŁASNE ŚRODKI, MOŻLIWOŚCI I UPRAWNIENIA, 2 . STWARZANIE WARUNKÓW DO STYMULACJI ROZWOJU OSÓB CHORYCH PSYCHICZNIE I OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI POPRZEZ DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE-AKTYWIZUJĄCE, 3 . REHABILITACJA OSÓB PSYCHICZNIE CHORYCH I OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI, 4 . WZAJEMNA POMOC W TRUDNYCH SYTUACJACH ŻYCIOWYCH, 5 . STWARZANIE WARUNKÓW DO SAMOKSZTAŁCENIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA, 6 . UPOWSZECHNANIE W SPOŁECZEŃSTWIE WIEDZY NA TEMAT ZA0c068RZEŃ PSYCHICZNYCH ORAZ PROMOWANIE ZDROWIA PSYCHICZNEGO, 7 . ORGANIZOWANIE PLACÓWEK OPIEKUŃCZYCH, OŚRODKÓW WSPARCIA, PROWADZENIE PLACÓWEK POMOCY SPOŁECZNEJ, POŚREDNICTWA PRACY

Dane naszego OPP: