Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Współpraca z Wejherowskim Centrum Kultury w zakresie edukacji teatralnej mieszkańców Wejherowa i powiatu wejherowskiego - organizacja Ogólnopolskiego Festiwalu Małych Form Teatralnych o zasięgu ogólnopolskim, w którym uczestniczyła młodzież z obszaru województwa pomorskiego. Współpraca z LO nr 1 w Wejherowie w zakresie podnoszenie kompetencji językowych uczniów szkół powiatu wejherowskiego - organizacja Powiatowego Festiwalu Języka Angielskiego i międzynarodowych wymian młodzieży. Rozwijanie kreatywności młodzieży - umożliwienie udziału w międzynarodowym projekcie Odyseja Umysły i projekcie badawczym Explory Infinity. Wspieranie działalności oświatowej i kulturalnej szkoły - nagrody dla absolwentów rocznik 2016 za osiągnięcia naukowe i artystyczne.

Dane naszego OPP: