Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Toruńskiego Związku TKKF jest: 1 .Działanie na rzecz kultury fizycznej i sportu, w tym także na rzecz rekreacji ruchowej oraz profilaktyki zdrowotnej. 2 .Mobilizacja społeczeństwa do utrzymania oraz podnoszenia sprawności fizycznej, a w szczególności przez osoby starsze, młodzież i dzieci. 3 .Krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania sportu, rekreacji ruchowej wśród osób sprawnych i niepełnosprawnych. 4 .Podtrzymywanie wśród osób fizycznych, zrzeszonych u członków zwyczajnych Związku tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwijanie świadomości narodowej, kulturowej i obywatelskiej. 5 .Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami. 6 .Promowanie i organizacja wolontariatu. 7 .Szkolenie różnych grup zawodowych i społecznych w zakresie sportu, rekreacji ruchowej, profilaktyki i promocji zdrowia. 8 .Wspomaganie procesu poprawnej socjalizacji i wychowania poprzez wykorzystywanie walorów kultuty fizycznej w profilaktyce oraz readaptacji społecznej.

Dane naszego OPP: