Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Stowarzyszenie w 2016 r. prowadziło swoją działalność zgodnie z zapisanymi w Statucie celami: 1 . Organizowanie i prowadzenie wszelkiej pomocy, a w szczególności gromadzenie i podział funduszy dla osób potrzebujących pomocy z terenu miasta Augustowa. 2 . Promowanie osób chcących nieść pomoc społeczną innym osobom. 3 . Organizowanie życia koleżeńskiego. 4 . Prowadzenie poradnictwa w zakresie pomocy społecznej. 5 . Stowarzyszenie wspiera w różny sposób dzieci z rodzin wieloproblemowych, osoby niepełnosprawne, bezdomnych i zagrożonych bezdomnością, wykluczeniem społecznym i marginalizacją, rodziny w kryzysie. 6 . Stowarzyszenie może występować do różnych instytucji, samorządów, administracji publicznej i państwowej, donatorów, darczyńców z wnioskami o przyznanie środków finansowych wraz z prawem ich rozliczania.

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000066973
  • e-mail: mops@urzad.augustow.pl
  • Telefon: 876445430
  • Adres: UL. WOJSKA POLSKIEGO 1, 16-300 AUGUSTÓW