Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Rehabilitacja lecznicza i zawodowa osób niepełnosprawnych. Wczesna rehabilitacja dziecięca. Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających wszechstronnej rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Wytwarzanie atmosfery zaufania i szacunku w społeczeństwie w stosunku do osób niepełnosprawnych. Integracja z innymi organizacjami pozarządowymi działającymi na polu niepełnosprawności. Rozwiązywanie problemów związanych z funkcjonowaniem osób niepełnosprawnych, szkolenia dla specjalistycznej kadry rehabilitującej oraz rodziców osób niepełnosprawnych.

Dane naszego OPP: