Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Wspieranie działań renowacyjnych i konserwatorskich zespołu poklasztornego byłego Zakonu Kartuzów. 2 . Upowszechnienie wiedzy historycznej o regionie. 3 . Wspieranie opracowań historyczno- archeologicznych dotyczących zespołu poklasztornego byłego Zakonu Kartuzów. 4 . Działalność kulturalno- oświatowa i wychowawcza. 5 . Opieka nad cmentarzem parafialnym. Rok 2016 to dalsze prowadzenie prac renowacyjno – konserwatorskich i budowlanych w Zespole Poklasztornym.Stowarzysze nie przygotowało dokumentację budowlaną oraz uzyskało niezbędne pozwolenia konserwatorskie i budowlane do prowadzenia prac remontowych części dachu nad prezbiterium kościoła. Przygotowano i złożono wniosek o dofinansowanie na w/w prace remontowe dachu nad prezbiterium do Gminy Kartuzy skąd pozyskano dofinansowanie w wysokości 80.000 zł. Prace remontowe dachu wykonywała Firma Ogólnobudowlana Waldemar Czaja z Garcza. Wartośc kosztorysowa zadania wyniosła 113.572,63 zł. Stowarzyszenie dokonało zakupu z własnych środków blachy miedzianej na kwotę 14.544,75 zł z przeznaczeniem na remont dachu, ponadto zakupiono myjkę ciśnieniową do czyszczenia murów ogordzenia, posadzek oraz chodników. Zakupiono

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000066079
  • e-mail: emiaskowski@wp.eu
  • Telefon: 602384089
  • Adres: UL. KLASZTORNA 5, 83-300 KARTUZY