Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Nadrzędnym celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności humanitarnej mającej na celu niesienie doraźnej pomocy ludziom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej. Pomoc ta ma przywrócić im ludzką godność i umożliwić im powrót do społeczeństwa.

Dane naszego OPP: