Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Cele statutowe Fundacji "WZRASTANIE" realizowane są głównie poprzez:
1. Świadomą troskę o kształtowanie dojrzałej osobowości ludzkiej i chrześcijańskiej,
2. Przygotowanie do małżeństwa i życia w rodzinie
3. Wychowanie społeczne i praktyczna realizacje w życiu publicznym katolickiej nauki społecznej,
4. Wychowanie narodowo-patriotyczne pogłębiające i uzupełniające formację, którą młodzież otrzymuje w szkole i w innych placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
5. Tworzenie więzi międzyludzkich i budowanie wspólnot,
6. Pomoc socjalną i ekonomiczną.

Dane naszego OPP: