Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Zgodnie z § 6 Statutu Stowarzyszenia celem Stowarzyszenia jest zespolenie wysiłków dla ochrony praw rodziny i niesienie pomocy w zakresie: 1 - zapewnienia prawa człowieka do życia od poczęcia do naturalnej śmierci, 2 - wychowywania dzieci zgodnie z wyznawaną wiarą i polską tradycją, 3 - kształcenia dzieci w duchu katolickim, z poszanowaniem uczuć patriotycznych i w miłości do kultury polskiej, 4 - zachowania prawa do życia w niepodległym państwie polskim, 5 - osiągnięcia samowystarczalności ekonomicznej (własny dom rodzinny, płaca zapewniająca utrzymanie rodziny).

Dane naszego OPP: