Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . uzupełnianie zaopatrzenia w leki niezbędne w leczeniu pacjentów hospitalizowanych w Klinice Hematologii, 2 . rozszerzanie i unowocześnianie metod diagnostyki hematologicznej, 3 . polepszanie wyposażenia Katedry i Kliniki Hematologii i Chorób Rozrostowych Układu Krwiotwórczego w Poznaniu

Dane naszego OPP: