Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Popularyzowanie zdobyczy naukowych w zakresie pielęgniarstwa i nauk pokrewnych oraz kształtowanie postaw etycznych członków Towarzystwa. 2 . Wspieranie zawodowego i naukowego rozwoju pielęgniarek i położnych. 3 . Prowadzenie badań naukowych i wdrażanie ich wyników do praktyki pielęgniarskiej i położniczej 4 . Współpraca z instytucjami i organizacjami naukowymi w kraju i za granicą. 5 . Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie jest stowarzyszeniem pożytku publicznego, prowadzącym działalność nieodpłatnie

Dane naszego OPP: