Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 .Podstawowym celem Towarzystwa jest organizowanie oraz udzielanie pomocy w organizowaniu i wdrażaniu opieki zdrowotnej, a zwłaszcza opieki paliatywnej i długoterminowej u pacjentów z chorobami przewlekłymi, edukacja kadr dla opieki zdrowotnej oraz propagowanie wśród społeczeństwa idei tej opieki, a także stwarzanie warunków dla organizowania opieki zdrowotnej, a zwłaszcza opieki paliatywnej i długoterminowej u pacjentów z chorobami przewlekłymi oraz edukowania kadr dla opieki zdrowotnej poprzez dokonywanie niezbędnych inwestycji. 2 .Celem Towarzystwa jest również inicjowanie i podejmowanie działalności promocyjnej na rzecz integracji i aktywizacji osób niepełnosprawnych, osób starszych, a także organizowanie opieki, prowadzenie terapii zajęciowej i ruchowej oraz rehabilitacji leczniczej na rzecz tych osób. 3 . Cele Towarzystwa są realizowane w ścisłej współpracy z Domem Sue Ryder w 0c1c7dgoszczy, krajowymi i zagranicznymi zakładami opieki zdrowotnej, krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowo- badawczymi, klinikami, uczelniami wyższymi w kraju i zagranicą oraz szkołami średnimi, a także instytucjami o podobnym charakterze działania.

Dane naszego OPP: