Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

FUNDACJA POMAGA INDYWIDUALNYM TWÓRCOM,MALARZOM,M UZYKOM I LITERATOM POPRZEZ ORGANIZACJE WYSTAW,SPOTKAŃ AUTORSKICH,KONCERTÓW. OD 10 LAT REALIZUJEMY PROGRAM "TARNOGÓRZANIE DLA PAMIĘCI"W RAMACH, KTÓREGO DBAMY O CMENTARZ ŻYDOWSKI W NASZYM MIEŚCIE I PAMIĘĆ O LUDZIACH ZAMIESZKAŁYCH KIEDYŚ W TARNOWSKICH GÓRACH.PRACE NA CMENTARZU WYKONUJĄ OSADZENI Z TUTEJSZEGO ARESZTU,Z KTÓRYM WSPÓŁPRACUJEMY.W RAMACH PODZIĘKOWANIA ZA PRACE OSADZONYCH ORGANIZUJEMY DLA NICH WARSZTATY READAPTACYJNE,KTÓRE POMAGAJĄ IM ZDOBYĆ WIEDZĘ NA TEMAT PÓŹNIEJSZEGO RADZENIA SOBIE W ŻYCIU PO WYJŚCIU Z ARESZTU.

Dane naszego OPP: