Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

a. realizowanie i inspirowanie działań charytatywnych na rzecz osób starszych, ubogich i sierot oraz wszystkich innych znajdujących się w potrzebie, b. uczestniczenie w realizacji programów i inicjatyw na rzecz ochrony zdrowia i opieki społecznej, oraz pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, c. prowadzenie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; d. inspirowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; e. krzewienie wzorców etycznych opartych na przyjaźni, miłości i prawdzie, f. tworzenie organizacyjnych i materialnych podstaw do kształtowania wśród swych członków i w otoczeniu Stowarzyszenia wyznawanych wartości etycznych.

Dane naszego OPP: