Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest: 1 . Pobudzanie aktywności społeczeństwa w celu organizowania pomocy najbardziej potrzebującym. 2 .Gromadzenie środków materialnych dla zaspokojenia potrzeb najbardziej potrzebującym. 3 .Współdziałanie z władzami publicznymi (rządowymi i samorządowymi wszystkich szczebli\). 4 .Wyszukiwanie osób, którym pomoc jest niezbędna. 5 .Podejmowanie działań zmierzających do integracji osób niepełnosprawnych w społeczeństwie. 6 .Kompensowanie skutków niepełnosprawności w sferze funkcjonowania społecznego, psychicznego, fizycznego i ekonomicznego. 7 .Zachęcanie różnych osób do podejmowania zadań w charakterze wolontariuszy oraz tworzenie warunków do ich działalności.

Dane naszego OPP: