Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Miejsko-Gminnego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe jest realizacja zadań publicznych w zakresie: 1 .Upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sportu. 2 .Krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. 3 .Działania na rzecz osób niepełnosprawnych. 4 .Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami 5 .Ochrony i promocji zdrowia. 6 .Promocji i organizacji wolontariatu. 7 .Działalności wspomagającej technicznie,szkoleniowo,informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe kultury fizycznej,sportu i turystyki. 8 .Nauki,edukacji,oświaty i wychowania. 9 .Kultury,sztuki,ochrony dóbr kultury i tradycji. 10 .Ekologii,ochrony przyrody i naturalnego środowiska człowieka.

Dane naszego OPP: