Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Wspieranie działalności Zespołu Pieśni i Tańca "Racławice" oraz Katolickiego Domu Kultury "ARKA" w Racławicach 2 . Propagowanie kultury w środowisku wiejskim 3 . Inspirowanie, animowanie społeczności Racławic i okolic do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym 4 . Tworzenie warunków do rozwoju talentów twórczych i działalności kulturalno-wychowawczej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży 5 . Propagowanie kultury w środowisku wiejskim poprzez organizowanie wystaw, odczytów, występów i innych imprez kulturalnych 6 . Prowadzenie działalności wydawniczej i reklamowej 7 . Współdziałanie z innymi organizacjami i instytucjami dla realizacji celów statutowych 8 . Nawiązywanie kontaktów i współpraca z organizacjami i zespołami folklorystycznymi zza granicy.

Dane naszego OPP: