Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

POMOC DZIECIOM I MŁODZIEŻY,STYMULOWANIE ICH WSZECHSTRONEGO ROZWOJU POPRZEZ DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNĄ, EDUKACYJNĄ.KULTURALNĄ, SPORTOWĄ.

Dane naszego OPP: