Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Upowszechnianie i rozwijanie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży. 2 .Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe. 3 . Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności. 4 .Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych. 5 . Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkół w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej. 6 .Organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego. 7 .Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych klubu. 8 . Popularyzacja zapasów w stylu wolnym, klasycznym i zapasach kobiet, minizapasów oraz sumo.

Dane naszego OPP: