Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

POPIERANIE I REALIZACJA WSZELKICH INICJATYW KULTURALNYCH,EDUKACYJNYCH I SPOŁECZNYCH ORAZ ICH UPOWSZECHNIANIE. POMOC MATERIALNA I RZECZOWA UCZNIOM I STUDENTOM UTALENTOWANYM ARTYSTYCZNIE ZNAJDUJĄCYM SIĘ W TRUDNYCH WARUNKACH MATERIALNYCH I ŻYCIOWYCH ORAZ STWORZENIE IM W MIARĘ MOŻLIWOŚCI, WARUNKÓW ROZWOJU TALENTU.

Dane naszego OPP: