Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Celem Fundacji jest działalność pożytku publicznego w zakresie: 1 . Wspierania działań artystycznych, edukacyjnych i kulturotwórczych Warszawskiego Chóru Chłopięcego i Męskiego przy Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina 2 . Podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości kulturowej 3 . Nauki, edukacji, oświaty i wychowania 4 . Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji poprzez wspieranie rozwoju polskiej muzyki chóralnej. 2 . Celem FUNDACJI jest ponadto: 1 . Popieranie, promocja i rozwój polskiej i europejskiej kultury muzycznej 2 . 0źukacja muzyczna i wychowanie po przez sztukę dzieci i młodzieży 3 . Organizowanie i wspieranie życia kulturalnego w kraju i za granicą 4 . Rozwijanie twórczości i wykonawstwa, w szczególności kompozytorów, muzyków i śpiewaków. 5 . Wspieranie działalności artystycznej i edukacyjnej Warszawskiego Chóru Chłopięcego i Męskiego przy Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie 6 . Współpracę ze światowymi centrami sztuki i muzyki 7 . Skupianie wokół idei Fundacji wybitnych twórców, krytyków, miłośników muzyki i sztuki oraz przedstawicieli życia gospodarczego w kraju i za granicą 8 . Promowanie i organizowanie współpracy i wymiany międzynarodowej w sferze kultury muzycznej.

Dane naszego OPP: