Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem działalności Klubu Sportowego jest propagowanie, organizowanie oraz stwarzanie warunków do uprawiania rekreacji i sportu, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, przeciwdziałanie patologiom społecznym. Działalność ta jest prowadzona na rzecz swoich członków, jak i na rzecz ogółu społeczności, w rozumieniu art. 20 pkt. 1, 2, 4, 5, 6 i 7 ustawy z dnia 24 IV 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w związku z art. 20 pkt. 3 i art. 4 ustawy.

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000063769
  • e-mail: gornikjaworzno@wp.pl
  • Telefon: 326156095
  • Adres: UL. WOJSKA POLSKIEGO 1, 43-603 JAWORZNO