Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Badania astmy wysiłkowej u dzieci i młodzieży badania związku z alergią zależnie od miejsca zamieszkania u dziecka * badania kondensatu powietrza wydychanego u pacjentów chorujących na astmę oskrzelową badania związku pomiędzy narażeniem na dym tytoniowy a wystąpieniem astmy oskrzelowej u dziecka *prowadzenie i inicjowanie wszelkiego rodzaju działalności z zakresu pomocy społecznej na rzecz chorych dzieci i ich rodzin, w szczególności należących do grup społecznych zagrożonych lub dotkniętych biedą i wykluczeniem społecznym *prowadzenie i inicjowanie działalności charytatywnej na rzecz chorych dzieci i ich rodzin *organizacja i koordynacja grup wsparcia dla rodzin dzieci chorujących na mukowiscydozę \(pulmonolog, dietetyk, psycholog\) *udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej chorym dzieciom i ich rodzinom mającej ułatwić proces leczenia chorego dziecka publikacja badań naukowych własnych w zakresie alergologii i immunologii w czasopismach impaktowanych polskich i zagranicznych oraz przedstawianie wyników prac na konferencjach i spotkaniach naukowych współpraca z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń w dziedzinie alergologii, pulmonologii, pediatrii i immunologii

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000063664
  • e-mail: bb@kopernik.lodz.pl
  • Telefon: 426895972
  • Adres: UL. PABIANICKA 62, 93-513 ŁÓDŹ