Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Wspieranie wszelkich inicjatyw społecznych mających na celu lokalny rozwój społeczny, gospodarczy, ekonomiczny, kulturalny. 2 . Promowanie przedsięwzięć i osób w rozwijaniu inicjatyw lokalnych. 3 . Inspirowanie działań mających na celu podniesienie poziomu życia społeczności w sferze gospodarczej, ekonomicznej i kulturalnej, zdrowotnej i oświatowej oraz nowoczesnych metod wymiany doświadczeń gmin masywu Śnieżnika, tj. 0c1c7strzycy Kłodzkiej, Lądka Zdroju, Międzylesia i Stronia Śląskiego. 4 . Popularyzowaniu postaw filantropii na terenie swojego działania. 5 . Nawiązywanie kontaktów z innymi stowarzyszeniami i organizacjami działającymi na terenie kraju i za granicą o podobnych celach. 6 . Pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób. 7 . Działaniu na rzecz osób w wieku emerytalnym. 8 . Prowadzenie i finansowanie imprez oraz programów dotyczących: edukacji, ekologii, zdrowia, sportu, turystyki i współpracy transgranicznej. 9 . Upowszechnianie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym 10 . Promowanie krajoznawstwa oraz pomoc w organizowaniu wypoczynku dzieci i młodzieży. 11 . Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijaniu kontaktów i współpracy między społeczeństwami i regionami. 12 . Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie prowadzonej przez nie działalności pożytku publicznego.

Dane naszego OPP: