Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

-Integracja osób chorych na stwardnienie rozsiane i ich rodzin. - Spotkania integracyjne w stowarzyszeniu i na wyjazdach \(pikniki\). - Wyjazdy do sanatorium na turnusy rehabilitacyjne. - prowadzenie przez wykwalifikowaną kadrę rehabilitacji grupowej i indywidualnej chorych na SM w lokalu stowarzyszenia i w miejscach zamieszkania. - Utrzymanie lokalu pozwala na organizowanie spotkań integracyjnych chorych na SM i członków ich rodzin. Jest możliwość korzystania z internetu. Organizowano gimnastykę rehabilitacyjną grupową i indywidualną, która ma wpływ na poprawę sprawności ruchowej podopiecznych. Skutkiem prowadzonych zajęć poprawa kondycji fizycznej, psychicznej i sprawności ruchowej chorych na SM. Przeciwdziała to poczuciu rezygnacji, osamotnienia, bezradności i odrzucenia. Ma to pozytywny wpływ także na rodziny chorych, które pozyskują wiedzę na temat prowadzenia rehabilitacji, poprawia się w związku z tym sytuacja rodzinna.

Dane naszego OPP: