Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Towarzystwo ma na celu działalność w zakresie pomocy społecznej w tym charytatywnej na rzecz osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej, w szczególności starcom obojga płci lub osobom niezdolnym do pracy zarobkowej oraz dzieciom, w tym również na rzecz członków Towarzystwa i ich rodzin.

Dane naszego OPP: