Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 \) Sprawowanie wszechstronnej opieki medycznej, psychologicznej, duchowej, socjalnej i rehabilitacyjnej nad chorymi znajdującymi się w terminalnym okresie choroby, opieki nad przewlekle chorymi, uzależnionymi, a także opieki nad ich rodzinami 2 ) Umożliwienie choremu najpełniejszego przeżycia terminalnego okresu choroby, poprawy jakości życia w przypadku przewlwkle chorych oraz uzależnionych 3 ) Promowanie zdrowego stylu życia i integracji społecznej w celu: - przeciwdziałaniu chorobom społecznym: cukrzycy, nadciśnieniu - przeciwdziałaniu uzależnieniom: alkoholizmowi, narkomanii, paleniu tytoniu. 4 ) Przeciwdziałanie patologii poprzez współpracę z Centrum Interwencji Kryzysowej, Klubami AA, psychologami, psychiatrami, dyrekcją szkół

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000063283
  • e-mail: saldo_biuro@wp.pl
  • Telefon: 672166313
  • Adres: UL. MICKIEWICZA 50, 64-980 TRZCIANKA