Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Zakup sprzętu medycznego w roku 2016 : Stowarzyszenie dokonało zakupu niżej wymienionego sprzętu medycznego: 1 . Aparat EKG- przeznaczono dla pacjentów Izby Przyjęć, 2 . zestaw do 24 godzinnego monitorowania ciśnienia krwi- przeznaczono dla pacjentów Pracowni Nieinwazyjnej Diagnostyki Kardiologicznej, 3 . stabilizatory- przeznaczono dla pacjentów Oddziału Chirurgii Ogólnej i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, 4 . wózek do przewożenia chorych - szt. 2 - przeznaczono dla pacjentów Oddziału Położniczo- Ginekologicznego i Oddziału Chirurgii Ogólnej, 5 . łóżka szpitalne- szt. 3 - przeznaczono dla pacjentów Oddziału Chorób Wewnętrznych, 6 . kozetka- przeznaczono dla pacjentów Pracowni Fizjoterapii, 7 . torba ratownicza- zlokalizowano w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii na potrzeby pacjentów wszystkich oddziałów szpitalnych, 8 . laktator- przeznaczono dla pacjentek Oddziału Położniczego, 9 . szafki nocne przyłóżkowe szt. 39 - przeznaczono dla pacjentów Oddziału Chorób Wewnętrznych.

Dane naszego OPP: