Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 ) badanie zjawisk kulturotwórczych oraz współczesnych praktyk teatralnych, 2 ) inspirowanie aktywnych form udziału w kulturze, 3 ) prezentacja i popularyzacja współczesnego dorobku teatralnego, ze szczególnym uwzględnieniem środowisk twórczych Szczecina, województwa zachodniopomorskiego i kraju. 4 ) aktywizacja i promocja twórczości młodzieży i środowisk lokalnych, 5 ) promowanie różnych form edukacji kulturalnej, 6 ) krajowa i międzynarodowa współpraca kulturalna i artystyczna, 7 \) realizacja autorskich projektów artystycznych, 8 ) prowadzenie działalności wydawniczej i dokumentacyjnej, 9 ) prowadzenie działalności wystawienniczej, 10 ) tworzenie i wdrażanie programów art-terapii, głównie w zakresie profilaktyki uzależnień

Dane naszego OPP: