Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Organizacja życia kulturalno-rozrywkowego, sportowego i rekreacyjnego. 2 . Udzielanie pomocy najbardziej potrzebującym - zarówno rzeczowej, jak i finansowej. 3 . Udzielanie pomocy prawnej. 4 . Aktywizacja osób starszych - podnoszenie ich sprawności fizycznej i psychicznej. 5 . Aktywizowanie i integrowanie seniorów w prowadzeniu działań pro- społecznych. 6 . Umacnianie poczucia ich własnej wartości, poprzez przedstawienie seniora jako osoby aktywnej, sprawnej, pełniącej różne role społeczne. 7 . Poszerzanie udziału seniorów w działaniach instytucji i organizacji społeczeństwa obywatelskiego. 8 . Zapobieganie izolacji społecznej seniorów. 9 . Promowanie pozytywnego wizerunku seniora. 10 . Podniesienie poziomu wiedzy prawnej oraz zasad działania w organizacjach samorządowych i pozarządowych (NGO) poprzez aktywne grupy seniorów.

Dane naszego OPP: