Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 .PODNOSZENIE KULTURY PEDAGOGICZNEJ SPOŁECZEŃSTWA,WYWOŁYWANIE ZAINTERESOWANIA SPOŁECZNEGO SPRAWAMI OŚWIATY I WYCHOWANIA ORAZ SYTUACJĄ MATERIALNĄ UCZNIÓW 2 . ORGANIZOWANIE OBYWATELSKIEJ AKTYWNOŚCI W DZIEDZINIE EDUKACJI MŁODEGO POKOLENIA,   3 . WYZWALANIE INICJATYWY I ORGANIZOWANIE OFIARNOŚCI SPOŁECZNEJ NA RZECZ POMOCY MATERIALNEJ I RZECZOWEJ UCZNIOM SZKÓŁ I PLACÓWEK WYCHOWAWCZYCH, KTÓRZY TAKOWEJ POMOCY POTRZE0c068JĄ.   4 . ORGANIZOWANIE SPOŁECZNEGO RUCHU NA RZECZ WSPIERANIA DZIAŁAŃ SŁUŻĄCYCH WYRÓWNYWANIU SZANS MŁODZIEŻY UCZĄCEJ SIĘ,   5 . PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PU0c372LICZNEGO NA PODSTAWIE ZLECONYCH PRZEZ SAMORZĄDY DZIAŁAŃ PUBLICZNYCH,   6 . PROWADZENIE OGÓLNEJ DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ POŻYTKU PUBLICZNEGO.

Dane naszego OPP: